De Mérode hoort in gesprek over pedofilie

Willem de Mérode in 1922, 34 jaar oud Opinie
Willem de Mérode in 1922, 34 jaar oud

Wie een jaar of dertig geleden in orthodox-christelijke kring over homoseksualiteit schreef, haalde er algauw een paar dichtregels van Willem de Mérode bij.

Deze dichter werd in zijn pleidooi voor onthouding gezien als rolmodel voor een christen-homo. Hij schreef hoe God zegt: Kind, ik heb veilig weggelegd / wat anders viel in stukken. In het publieke gesprek van de laatste tijd over pedofilie en pedoseksualiteit heb ik De Mérodes naam totnogtoe gemist. Terwijl hij als homo toch vooral pedo was, en ook als zodanig zeker nog iets te zeggen heeft. Willem de Mérode (schuilnaam van Willem E. Keuning, 1887-1939) wist al als puber dat hij anders was: al heel, heel vroeg, als jonge jongen nog, en door een woordenboek. Toen dacht ik dadelijk: zo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?