De meningen: Particulier onderwijs, is dat eerlijk?

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
In drie jaar tijd steeg het aantal particuliere scholen van 35 naar 60 (in 2018). Ouders betalen veel om hun kinderen dit onderwijs te laten volgen. Is het een bezwaar dat niet iedereen toegang heeft tot deze vorm van onderwijs?

Het regulier basisonderwijs moet goed zijn

Annemieke Kooper, PO-Raad (die belangen behartigt namens schoolbesturen in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs)

‘Uit cijfers van het CBS blijkt inderdaad dat het aantal leerlingen dat naar een particuliere school gaat, relatief toeneemt. Het gaat echter om negenhonderd à duizend leerlingen op anderhalf miljoen kinderen die naar het reguliere basisonderwijs gaan. Dat is dus een kleine groep.

Ouders die hun kind naar een particuliere school laten gaan, noemen bijvoorbeeld als reden dat de klassen op de reguliere basisschool groot zijn en …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?