De markt wordt minder belangrijk

Rotterdammers demonstreren in 2013 voor schone lucht rond de snelweg A13. Ook schone lucht is een economische behoefte, al kan er lang niet altijd een prijskaartje aan worden gehangen. Cijfers in de economie zeggen lang niet alles. |beeld Novum / Freek van den Bergh Opinie
Rotterdammers demonstreren in 2013 voor schone lucht rond de snelweg A13. Ook schone lucht is een economische behoefte, al kan er lang niet altijd een prijskaartje aan worden gehangen. Cijfers in de economie zeggen lang niet alles. |beeld Novum / Freek van den Bergh

Er is een generatie Nederlandse economen ontstaan die zozeer is gespecialiseerd in bijvoorbeeld de financiële economie, dat de grondslagen van de economische wetenschap én de geschiedenis van het vakgebied uit het gezichtsveld zijn verdwenen.

Onlangs werd in Amsterdam een bijeenkomst gehouden over het bruto binnenlands product (bbp) als maatstaf voor de economische ontwikkeling van een land. Dit thema is in ons land met veel verwarring omgeven. Er zijn economen die rondlopen met het denkbeeld dat een economische beschouwing op één lijn staat met een financiële analyse. Alsof het in het economisch leven uitsluitend om meetbare zaken gaat, en het werk van een econoom rechtstreeks normen oplevert voor het beleid van bestuurders. De misverstanden verraden een verschraalde zienswijze en geven blijk van misplaatste arrogantie. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?