De lessen van David Heek

Het bericht over de voortijdige beëindiging van de preekbevoegdheid van David Heek (ND 14 juni) en het nalezen van de diverse reacties op Twitter en internet daarover, brengt mij tot de vergelijking met een mislukte stage.

Vanuit ruim dertig jaar ervaring als begeleider van studenten in het hoger onderwijs, die in hun laatste jaar een voltijd stage lopen in het beroepenveld, valt mij op dat hier sprake is van een klassieke communicatiestoornis tussen begeleider, werkveld en student. Het onderwijsinstituut geeft richtlijnen voor de stage aan zowel het werkveld als aan de student die een stagewerkplan heeft. De student krijgt toestemming voor de stage en het werkveld gaat akkoord. De doelen van de richtlijnen en het werkplan liggen nogal eens verschillend, evenals de verwachtingen van het werkveld. Het i …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?