De keerzijde van examentraining

Er zijn scholen diesamenwerken met de commerciële aanbieders van de examentrainingen, bijvoorbeeld door reclame te makenen doorleerlingen te adviseren de training te volgen. Kinderen met minder geld kunnen hiervan de dupe zijn. |beeld Novum / Dirk Hol Opinie
Er zijn scholen diesamenwerken met de commerciële aanbieders van de examentrainingen, bijvoorbeeld door reclame te makenen doorleerlingen te adviseren de training te volgen. Kinderen met minder geld kunnen hiervan de dupe zijn. |beeld Novum / Dirk Hol

Als leraar in het voortgezet onderwijs zie ikdat steeds meer kostbare examentrainingwordt aangeboden doorcommerciële partijen die daarmee grip krijgen op de kerntaakvan scholen.

Die ontwikkeling roept vragen op.Blijven de kansen voor leerlingendoor de hoge prijsvan die trainingen gelijk?Laten scholen eenopdracht liggen die wel bekostigd wordt? Leerlingen die eindexamen doen, volgen steeds vaker een speciale training om zichzelf voor te bereiden. De commerciële aanbieders van die trainingen spreken over klaarstomen ingroepen van maximaal vijftien leerlingen, waarbij de examenstof stapsgewijs wordt doorlopen enhulp wordt gebodenbij het maken van examenopdrachten. En dat moet duur betaald worden.De prijzen schommelen rond honderd euro per dag voor trainingen die t …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?