De katholiciteit van de vrouw

Opinie

De katholiciteit en de eenheid van de kerk moeten meer dan nu factoren van gewicht zijn bij het doen van kerkelijke uitspraken over de rol van de vrouw in de kerk.

Het beleidsrapport deputaten M/V in de kerk voor de synode 2014 van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) heeft al een hoop stof doen opwaaien. Veel van deze discussies gaan, net als het rapport zelf, over de verhouding van de Bijbel tot de hedendaagse cultuur. Het is ons inziens van belang om de discussie ook te bezien vanuit de katholiciteit van de kerk, een aspect dat in de reacties nog nauwelijks aan de orde is geweest. Iedere zondag wordt in veel kerken het geloof beleden in de ene heilige katholieke (of algemene) christelijke kerk. Letterlijk betekent katholiek over de gehele bewo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?