De hoge inzet van christelijke hulp

Hopelijk is het niet nodig dat eerst op grote schaal duidelijk moet worden wat het betekent als onze mensen in seculiere woonvormen terechtkomen, voordat beseft wordt hoe belangrijk woonvormen van een christelijke organisatie zijn. Opinie
Hopelijk is het niet nodig dat eerst op grote schaal duidelijk moet worden wat het betekent als onze mensen in seculiere woonvormen terechtkomen, voordat beseft wordt hoe belangrijk woonvormen van een christelijke organisatie zijn.

Bij alle veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) blijft christelijke hulpverlening belangrijk. De christelijke ggz-instelling Eleos is, na een financiële crisis, op zoek naar nieuwe inspiratie.

Het houdt maar niet op in de ggz. Na diverse kortingen van overheidswege, betekent de overheveling van de jeugd-ggz naar de gemeenten per 1 januari 2015 een nieuwe uitdaging voor alle partijen. Ook de komst van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) vraagt een grondige heroriëntatie. Financiële buffers staan onder druk of zijn zelfs verdwenen; veel medewerkers hebben hun baan verloren. De instelling GGZ Centraal krimpt met 200 fulltime arbeidsplaatsen in. Vergelijkbare berichten kwamen eerder van onder meer Altrecht, Lentis en Yulius. Die krimp doet pijn, bij organisaties …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?