De CGK-synode verheft zich boven de plaatselijke gemeenten en verspeelt zo haar gezag

Opinie
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Nooit eerder in mijn 56 levensjaren heb ik mij geroepen gevoeld iets in het openbaar te schrijven over mijn synode. Maar nu zij op een scheuring aankoerst, verbreek ik dit stilzwijgen.

De Christelijke Gereformeerde Kerken bestaan sinds eind negentiende eeuw, nadat zij zich hadden losgemaakt van de hervormde moederkerk. De acte van afscheiding bevat een zin die wil zeggen dat ‘als de moederkerk op haar schreden terugkomt, de afscheiding ongedaan zal worden gemaakt’.

De synode zou zich moeten beijveren om deze eenheid te zoeken. Maar anno 2017 meent de CGK-synode dat zij en alleen zij het juiste antwoord weet op vragen van de aangesloten kerken. Het probleem is niet dat de kerken de synode niet serieus nemen, maar andersom.

Een synode die zichzelf verheft boven de plaatseli …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?