De betere leerling verdient meer aandacht in de klas

Koert van Bekkum proeft uit de brief van minister Van Bijsterveld over de CITO-toets ronduit prestatiezucht en prestatiedwang in het onderwijs (ND 2 maart). Maar het is juist goed dat er meer aandacht komt voor goed presterende leerlingen.

De huidige acties van de minister moeten gezien worden tegen de achtergrond van het gelijkheidsdenken in het onderwijs in de afgelopen dertig jaar. Daarom is het goed dat diverse studies en adviesrapporten van onder andere het Innovatieplatform en de Onderwijsraad de aandacht vragen voor  onderpresteren en excelleren. Onderpresteren en niet komen tot excelleren, is een neveneffect van een op gemiddelden ingericht onderwijs. Internationaal scoort Nederland goed op gemiddelde leerlingen en zij die aan de onderkant staan, terwijl we achterblijven in onderwijsaanbod dat tegemoetkomt aan …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?