Dankbaarheid in appel ontbreekt

Pijnlijk werden wij getroffen door het appel van 43 broeders en zusters aan de classis van Amsterdam-Leiden met betrekking tot kerkplantingsproject Stroom.

Pijnlijk getroffen omdat de ondertekenaars geen besef lijken te hebben van de situatie waarin Stroom en anderen aan het werk zijn. En vooral werden wij pijnlijk getroffen omdat angst of verontrusting leidend lijkt te zijn. Het stuk eindigt weliswaar met de verzekering dat het ook geschreven is uit dankbaarheid jegens de Heer van de kerk voor alles wat Hij ons in verleden en heden heeft geschonken en nog dagelijks schenkt, maar die dankbaarheid lezen wij er niet in terug. Heel concreet: wij missen de dankbaarheid om wat de Heer ook in het werk van Stroom doet. Wij geloven dat de Heer daa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?