Crisis leert dat bevolking besluiten weer moet dragen

Het vertrouwen in de traditionele politiek is zoek, getuige onder meer de Occupy-beweging. Modern leiderschap kan niet zonder democratische legitimiteit. |beeld AP / Ben Margot Opinie
Het vertrouwen in de traditionele politiek is zoek, getuige onder meer de Occupy-beweging. Modern leiderschap kan niet zonder democratische legitimiteit. |beeld AP / Ben Margot

In onze samenleving heerst op veel fronten een gebrek aan legitimiteit. Zowel de financiële sector als de representatieve democratie verkeren in crisis. Het vertrouwen is zoek, getuige onder meer de Occupy-beweging. Modern leiderschap kan niet zonder democratische legitimiteit.

Een parlement moet de uitvoerende macht controleren. Het feit dat de Tweede Kamer in de kwestie-Mauro een week lang probeerde de taak van de uitvoerende macht over te nemen (de Tweede Kamer besluit over een verblijfsvergunning?)duidt op een vertrouwenscrisis. Het parlement vertrouwt de minister zijn uitvoerende taak niet toe, en de Nederlandse burger vertrouwt de controlerende macht van het parlement niet meer. De CDA-Tweede Kamerfractie lijkt op haar beurt haar parlementaire taak weer uit te besteden aan een congres waar slechts 1100 leden hun stem uitbrachten. In een land waar drie pr …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?