Credo nationale synode verdoezelt verschillen

Het lijkt mooi: verschillende protestantse kerken die zich in een nationale synode verzamelen rondom een actueel geformuleerde geloofsbelijdenis. Maar daarachter gaat een veelvoud van uiteenlopende en tegenovergestelde opvattingen schuil.

Er zal dus meer moeten gebeuren om tot herstel van de tot op het bot verscheurde kerken van de Reformatie te komen. Het Nederlands Dagblad vat het pleidooi van oud-PKN-preses De Fijter en de rondom hem gevormde stuurgroep voor het houden van een nationale synode samen onder de kop 'De Cock krijgt zijn nationale synode' (17 oktober). Hoewel het verlangen van de stuurgroep naar eenheid onder de christenen mij sterk aanspreekt, betwijfel ik sterk of de door hen bepleite synode beantwoordt aan dat waar ds. Hendrik de Cock in het begin van de negentiende eeuw om vroeg. Het zal de stuurgro …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?