Correctie op een bekende parodie

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

In Gulliver van 10 april stond een lezenswaardig artikel over Hendrik Werkman. Echter, een correctie is wel nodig. De ‘in alsem gedrenkte variant’ op het Onze Vader, is een bekende parodie (rond 1572, dus bepaald geen pseudo-Middelnederlands). Zulke parodieën waren populair in de zestiende eeuw, niet alleen op het Onze Vader maar ook bijvoorbeeld op de tien geboden. De betreffende tekst, met de beginregels: ‘Helsche duvel die tot Brussel sijt / Uwen naem ende faem sy vermaledijt’ slaat op de hertog van Alva. <

Dit is 95% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?