Combineer renteaftrek met vlaktaks

Als het gaat om de hypotheekrenteaftrek moet niet alleen naar dat ene onderdeel worden gekeken. Het hele belastingstelsel moet worden herzien. Dat heeft veel voordelen.

Het h-woord is belangrijk in verkiezingstijd. Het Nederlandse belastingsysteem is echter in meer dan een opzicht problematisch. De relatie met de woningmarkt is slechts één aspect, waarbij de hypotheekrenteaftrek inderdaad een negatief effect teweegbrengt. We moeten niet focussen op het oplossen van dat deelprobleem, maar het hele belastingsysteem herzien. De SGP wil de hypotheekrenteaftrek voorlopig behouden en onderzoeken of deze in samenhang met de invoering van een vlaktaks (een zelfde belastingtarief voor iedereen) kan worden afgebouwd. Dat heeft veel voordelen: 1. Het voorlopig …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?