Coalitieakkoord tast democratie aan

Mr. Adriaan Hoogendoorn heeft in deze krant betoogd dat slechts een beperkt dualisme mogelijk is tussen kabinet en parlement. Dit vanwege de complexiteit van de samenleving en de grote politieke verschillen tussen de regeringsfracties. Het grote bezwaar tegen het onlangs gesloten akkoord over de economische crisis is echter dat dit het parlementaire stelsel te gronde richt. Er is geen sprake meer van wezenlijke democratie.

Kabinet en regeringsfracties in de Tweede Kamer zijn twee handen op één buik geworden. De oppositie krijgt geen echte kans meer om een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan het debat. De politieke besluitvoming is verlegd naar de binnenkamer, naar het touwtrekken in de ministerraad, in parlementaire commissies en al eerder tijdens het overleg bij de kabinetsformatie. Een groot deel van het Nederlandse volk voelt in zekere zin wel aan dat dit niet klopt, maar heeft onvoldoende kennis van zaken om te bevroeden waaraan het precies schort. In ieder geval profiteert Geert Wilders in de peiling …
Dit is 10% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?