Citotoets is nog lang niet overbodig

De Citotoets helpt om een te zwaar accent op de maatschappelijke achtergrond van de leerling, en dus meer of minder onderwijskansen, te voorkomen.

De Mammoetwet veranderde in de jaren zestig drastisch de toelating tot het voortgezet onderwijs. De toelatingsexamens en de twee jaren extra voorbereiding voor dat toelatingsexamen door een selecte groep basisschoolleerlingen werden afgeschaft. In plaats daarvan kwam het voor iedereen verplichte advies van het hoofd van de basisschool en een voor iedereen verplichte objectieve toets van de capaciteiten van de leerling. De reden voor de afschaffing van het toelatingsexamen was een verkleining van de grote maatschappelijke ongelijkheid in het onderwijs. Het toelatingsexamen toetste, naast …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?