Christen niet beter, wel gegrepen door Gods genade

Tijdens de presentatie van het boek Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen, reageerde Bernhard Reitsma negatief (ND, 23 maart). Het boek zou gesloten en massief zijn, hij miste het geheim van de liefde. Ik denk dat Bernard Reitsma het boek geen recht doet.

Ik ben verbaasd. Waarom? Omdat het boek van Maarten de Vries en Gert JanSegers juist sterk doet denken aan de islamnota die Reitsma, hoogleraar aan de VU voor de bijzondere leerstoel kerk in de context van de islam, zelf schreef voor de PKN. Daarop kreeg Reitsma dezelfde kritiek die hij nu naar De Vries en Segers uit. Zijn nota zou te stellig en massief van een orthodox standpunt uitgaan met betrekking tot de openbaring in Jezus Christus. gesprek Gelukkig zwichtte Reitsma toen niet en hebben we nu een nota die vrijmoedig en eerlijk de Schrift laat spreken en die zich in de ontmoeting …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?