Christelijke school moet Abels en Jelles ook in contact brengen met Achmed en Jayden

Opinie
beeld anp / Rick Nederstigt
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

De vrijheid van onderwijs moet geen recht worden voor Abels en Jelles om niet bij Achmed en Jayden in de klas te hoeven zitten. De school moet hen juist in contact brengen.

Zesenveertig scholen passeert onze zoon (van bijna vier jaar), op weg naar de dichtstbijzijnde basisschool met een christelijke identiteit die zichtbaar doorwerkt in het lesprogramma. Dat weten we doordat we bij de aanvraag van een vergoeding leerlingenvervoer moesten aangeven waarom we ons kind niet naar een van die 46 scholen brengen. ‘Principiële bezwaren tegen de onderwijsinhoud’, was het meerkeuzeantwoord dat het best paste bij onze motivering, al hadden we het zelf liever anders verwoord.

Bijzondere scholen zijn een relict van de zuilenmaatschappij, dat nodig afgeschaft …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?