Christelijke scholen meer samen?

De vraag of een school kan worden gesticht of kan voortbestaan, hangt af van het draagvlak bij de ouders. Misschien komt er wel een bloemetjesschool. |beeld Novum / Rein van Zanen Opinie
De vraag of een school kan worden gesticht of kan voortbestaan, hangt af van het draagvlak bij de ouders. Misschien komt er wel een bloemetjesschool. |beeld Novum / Rein van Zanen

De afschaffing van het richtingbegrip in het onderwijs vraagt van gereformeerde en andere klassiek christelijke scholen na te denken over samenwerking.

Ouders krijgen de ruimte om een school te stichten zonder dat de levensbeschouwelijke richting daarbij een rol speelt, schrijft staatssecretaris Dekker. Zijn beleidsbrief is in lijn met het rapport van de Onderwijsraad, die eerder de vrijheid van onderwijs in een breder maatschappelijk perspectief plaatste. Scholen moeten niet alleen op levensbeschouwelijke gronden gesticht kunnen worden, maar ook basis van een pedagogische overtuiging of relatief nieuwe levensbeschouwelijke overtuigingen. Als veel ouders verklaren een bloemetjesschool te willen, kan deze er komen. principiële keuze …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?