Burgemeesters zijn nu te kwetsbaar

De rechtspositie van de burgemeester is buitengewoon zwak, want als de gemeenteraad het ineens over verstoorde verhoudingen heeft, kan de raad hem via een aanbeveling aan de minister tot ontslag dwingen. Op de foto Peter Rehwinkel, die vanaf morgen geen burgemeester meer is van Groningen. |beeld Novum / karel zwaneveld Opinie
De rechtspositie van de burgemeester is buitengewoon zwak, want als de gemeenteraad het ineens over verstoorde verhoudingen heeft, kan de raad hem via een aanbeveling aan de minister tot ontslag dwingen. Op de foto Peter Rehwinkel, die vanaf morgen geen burgemeester meer is van Groningen. |beeld Novum / karel zwaneveld

De positie van de burgemeester in het lokale bestuur is zwak, omdat hij in feite door de gemeenteraad uitgekozen wordt. Dat verklaart waarom de afgelopen jaren zoveel burgemeesters het veld ruimen, of geen nieuwe termijn krijgen, na conflicten met de raad.

Bovendien zijn de steeds ruimere bevoegdheden die de burgemeester krijgt niet in evenwicht met het smalle mandaat dat hij heeft. Daarom verdient een gekozen burgemeester de voorkeur. Dat komt aan beide bezwaren tegemoet. De curieuze aftocht van Peter Rehwinkel uit Groningen, het plotselinge vertrek van Ab Meijerman uit Veendam en een paar maanden geleden het afserveren van Sicko Heldoorn uit Assen; het zijn onvergelijkbare gevallen, maar voor alle drie geldt dat deze burgemeesters in het oude bestel waarschijnlijk nog op hun post hadden gezeten. Dan waren ze immers benoemd door de Kroon …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?