Bundel krachten bij oplossing kerkelijk conflict

Het pleidooi van Henk Leendertsen (ND 23 juni) voor een Commissie Kerkrecht, waarbij drie kerken de krachten bundelen, wil ik graag ondersteunen. Het voorkomt de schijn van partijdigheid bij de oplossing van kerkelijke conflicten.

Zon commissie van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken als bemiddelende instantie bij kerkelijke conflicten binnen de drie kerkgenootschappen, zou aan de bezwaren van de huidige situatie voor een belangrijk deel tegemoet kunnen komen. Bezwaren die vooral te maken hebben met de kleinschaligheid van de drie kerkgenootschappen: hoe kom je altijd aan voldoende capabele en wijze mensen en (nog belangrijker) hoe ondervang je het vooral onder predikanten redelijk hoge ons-kent-ons gehalte. Daarmee wil ik overigens niet …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?