Brokken van het Dooyeweerd-kabinet

Het kabinet van CDA, PvdA en Christenunie is wel het Dooyeweerd-kabinet genoemd: Balkenende, Bos en Rouvoet zijn alle drie onderwezen in de reformatorische wijsbegeerte, waarvan Dooyeweerd grondlegger was. Aan de hand van diens filosofie blikt Henk de Vries terug op de kabinetsperiode. Wat ging er mis?

Het begon veelbelovend. Sessies in Beetsterzwaag. Ministers trokken het land in om te luisteren naar wat belangrijk werd gevonden. Voor nieuw beleid was geld nodig. Economen raden juist aan om bij hoogconjunctuur versneld staatsschuld af te lossen... De ministers gingen over tot de orde van de dag. Eerder beleid werd vaak gewoon voortgezet. Zoals de liberalisering van de postmarkt, de energiemarkt en de zorg. Het kan niet handig zijn als er vier postbodes aan de deur komen in plaats van een, maar politici geloven in de zegeningen van concurrentie. Onze nationale energiebedrijven zijn ee …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?