Blokkeer gesprek kerk-Israël niet

De psalm tot een christelijk gezang maken, door de naam van Jezus direct in te voegen, heeft grote gevolgen voor het gesprek van de kerk met Israël.

Bij de presentatie van de studie Evangelical theology in transition aan de Vrije Universiteit in Amsterdam bepleitte de cultureel antropoloog Miranda Klaver na te denken over de theologische betekenis van concrete evangelische invloeden. Als een gemeente bijvoorbeeld Opwekkingsliederen invoert, welke invloed heeft dat op de theologie waarvoor ze staat? (ND 26 april) Ik moest hieraan denken toen ik in diezelfde krant het artikel tegenkwam van collega Sape Braaksma, getiteld Psalmen als groeiremmers? Hét criterium waaraan volgens hem voldaan moet worden, is groei van de kerk. Daar moet ze …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?