Bijbelse argumenten kunnen debat kracht geven

|beeld Verzetsmuseum Amsterdam Opinie
|beeld Verzetsmuseum Amsterdam

In zijn boek Hoe God verdween uit de Tweede Kamer laat Eginhard Meijering duidelijk zien dat het beroep op de Bijbel in het politieke debat een zeldzaamheid is geworden. Geen wonder in een tijd waarin ontkerstening zulke grote vormen heeft aangenomen.

Maar is het afwezig zijn van Gods Naam ook een gemis? Of komt dit misschien de kwaliteit van het politieke debat ten goede doordat christenen en niet-christenen elkaar in de Kamer aanspreken op basis van politieke argumenten? Sommige christenen, die wel treuren om de ontkerstening van Nederland, kiezen toch voor het laatste. Zij zijn met de vroegere liberale leider Oud voor een zedenkundig christendom, waarin de naastenliefde in de praktijk wordt gebracht. Maar hiermee wordt het christelijk geloof een inspiratiebron naast vele andere en wordt eraan voorbijgegaan dat de God van de Bijbel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?