Bijbelkennis leer je in de praktijk

Natuurlijk is de parate bijbelkennis van christelijke jongeren vergeleken met vroeger afgenomen (ND, 5 mei). Immers, alle parate kennis is afgenomen. Dat is erg. Maar er is iets wat nog veel erger is.

Natuurlijk is de parate kennis van de gereformeerde traditie onder gereformeerde jongeren afgenomen. Alle parate kennis van wat voor traditie dan ook, is vergeleken met vroeger verwaarloosbaar klein geworden. Natuurlijk is dat erg. Het is erg omdat het een illusie is te denken dat je het wel met het grote collectieve geheugen van het internet en andere multimediale informatie afkunt. Die eindeloze hoeveelheid beschikbare informatie is namelijk niet gestructureerd en niet gewogen. Ze helpt je niet bij de vraag: is dit een hoofd- of een bijzaak? En al evenmin bij de vraag: is dit waardevo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?