Bij geloofstwijfel helpt wetenschap juist niet

Onlangs reageerde Andries Knevel op aantijgingen dat hij een twijfelaar zou zijn, die de objectiviteit van het christelijk geloof aan de kant zet. Knevel betoogde in een reactie dat de hedendaagse nieuwtestamentische Bijbelwetenschappen juist de objectiviteit en historiciteit van Jezus' opstanding onderstrepen. Een beroep op een objectieve instantie is echter een bewijs van twijfel.

Veel gelovigen beschouwen de objectiviteit van de Bijbeltekst en de verhaalde geschiedenis als het fundament onder hun geloof. Genesis tot en met de evangeliën moeten verankerd zijn in geschiedenis, moeten 'echt gebeurd' zijn. Mocht het tegendeel blijken, dan valt voor veel gelovigen het fundament onder hun geloof vandaan en zakt alles in elkaar. En dus moet er met man en macht voor gezorgd worden dat het fundament onaangetast blijft. Of liever: onaantastbaar wordt. Zo gaan veel gelovigen nogal nonchalant om met de historische Bijbelwetenschappen. Veel Bijbelwetenschap wordt van tafe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?