Bezuinigen op...? ND-lezers geven antwoord

Linksom of rechtsom moet er bezuinigd worden. ND-lezers geven antwoord op de vraag waarop volgens hen bezuinigd moet worden.

Henk Kooistra, veehouder Geen AOW, kinderbijslag en hypotheekrenteaftrek voor mensen met vermogens boven de half miljoen. Schrappen van de helft van de 1800 (!) subsidieregelingen voor het bedrijfsleven, maar arbeidskosten drastisch verlagen. Het gaat om werkelijke productie in plaats van allerlei dwaas management. Raymond Meijer, apotheker Ontwikkelingsgelden afschaffen waar mensenrechten worden geschonden. Overheid afslanken, efficiënter maken, bestuurslagen wegsnijden. Subsidiëring beperken tot kwaliteitskunst en wetenschap. Immigratie van sociaal-economische kansarmen blokkere …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?