Betrokkenheid kerkganger op zijn gemeente neemt af

Dat er een tekort aan predikanten is, komt ook door een gebrek aan respect voor predikanten (ND 16 juli). Waar zij in vroeger tijd respect kregen, moeten ze het nu verdienen.

Ook denk ik dat het ervaren van een roeping om predikant te worden het moet opnemen tegen de hoeveelheid werk, de verdiensten die daar tegenoverstaan en de kritiek. Van mondige, gemeenteleden kan een predikant vaak veel kritiek krijgen op zijn functioneren. Dit gebeurt niet altijd op een goede en christelijke manier, waardoor partijen van elkaar verwijderd raken. De verminderde instroom van theologiestudenten komt ook doordat steeds minder mensen zich echt betrokken voelen bij een gemeente. Het is al jaren een zorgelijke trend in veel kerken dat openstaande vacatures in de ambten en in …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?