Betrek gelovigen veel meer bij de preek

Vandaag organiseert de Theologische Universiteit Kampen een symposium over De Toekomst van de Preek. Aanleiding is het net verschenen boek Horen naar de stem van God van hoogleraar preekkunde Kees de Ruijter. Hieronder een fragment uit de symposiumbijdrage van Ciska Stark.

De kracht van De Ruijters boek is dat hij prediking noch objectiveert als onaantastbaar verlengstuk van het Eeuwig Woord van God, noch subjectiveert als willekeurig mensenwoord. De Ruijter komt vanuit een gelovig luisteren naar de Bijbel tot het beschrijven van prediking als aanspraak van Godswege, vanuit wat hij noemt de tweede persoon. Preken begint niet bij het ik van de prediker en de betekenis die hij eraan geeft. En ook niet bij wat anderen allemaal ooit gezegd hebben. Maar prediking begint bij het jezelf aangesproken weten. Waar iemand je aanspreekt, u en jij zegt, daar word je …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?