Beste is moeilijk meetbaar

Het beste op een school is misschien niet meetbaar, zoals de identiteit, de pedagogische relatie met de leerlingen en de sfeer op school. Op de foto: Leerlingen van de reformatorische school Guido de Brès in Rotterdam tijdens een pauze. |beeld Nederlands Dagblad / Jaco Klamer Opinie
Het beste op een school is misschien niet meetbaar, zoals de identiteit, de pedagogische relatie met de leerlingen en de sfeer op school. Op de foto: Leerlingen van de reformatorische school Guido de Brès in Rotterdam tijdens een pauze. |beeld Nederlands Dagblad / Jaco Klamer

Het is mooi als een leerling zich wil ontworstelen aan de zesjescultuur op school, en de oproep van minister Van Bijsterveldt steunt om naar het predikaat excellent te streven. Maar vanuit de school bezien zitten daar wel haken en ogen aan.

Het is mooi dat Rik Mets het voorstel van minister Van Bijsterveldt toejuicht (ND 30 maart) om als school te streven naar het predikaat excellent. Als leerlingen zon roep ondersteunen, is er een prachtige voedingsbodem voor een school om ook echt aan excellentie te werken. Ik ben het met Rik eens dat er nogal eens een miezerige zesjescultuur heerst in het onderwijs. Het constateren hiervan alleen is weinig productief. Het is beter te zoeken naar oorzaken, dan kun je er wellicht ook iets aan doen. En dat zal best lastig zijn, omdat de middelmaat in de haarvaten van onze Nederlandse same …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?