Beperk groei van economie én van bevolking

In de vorige eeuw hebben we verpleegkundigen naar Afrika gestuurd, die de mensen leerden hoe ze hun babys in leven konden houden. Een zeer menslievend streven, maar ze hebben hun niet de noodzaak van geboortebeperking bijgebracht. |beeld AP / Ton Koene Opinie
In de vorige eeuw hebben we verpleegkundigen naar Afrika gestuurd, die de mensen leerden hoe ze hun babys in leven konden houden. Een zeer menslievend streven, maar ze hebben hun niet de noodzaak van geboortebeperking bijgebracht. |beeld AP / Ton Koene

Terecht noemt Gert Hutten uit Arnhem de economische groei de religie van deze tijd. Jelte Huizenga is het daar niet mee eens (ND 24 juni). Hij maakt echter een enorme denkfout. Hij vergeet dat we het aantal geboorten moeten beperken.

We hebben volgens Huizenga groei nodig om de groeiende wereldbevolking te vrijwaren van armoede en gebrek. Hij is bang dat velen de afgod van de groei willen inruilen voor die van de niet-groei, met alle gevolgen van toenemende armoede van dien. Hij geeft een rekenvoorbeeld om aan te tonen dat we groei nodig hebben. Rond 1800 bedroeg de wereldbevolking naar schatting 978 miljoen zielen. Momenteel is dat een veelvoud daarvan, 6,525 miljoen. Hoe denkt u dat die 6,5 miljard mensen kunnen leven, zonder de enorme economische groei sinds 1800? Hier maakt Huizenga echter een enorme denkfout. H …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?