Bekering van koppige Hollander

Siewert Bruins Slot, oud-fractievoorzitter van de Anti Revolutionaire Partij en oud-hoofdredacteur van dagblad Trouw. Hij was een fel tegenstander van de revolutie in Indonesië. In jaren vijftig, toen ook Nieuw-Guinea onafhankelijk werd, maakte Bruins Slot een opmerkelijke ommezwaai die tot op de dag van vandaag vragen heeft opgeroepen. Het verhaal op deze pagina laat zien dat die verandering het gevolg was van een heuse bekering. Opinie
Siewert Bruins Slot, oud-fractievoorzitter van de Anti Revolutionaire Partij en oud-hoofdredacteur van dagblad Trouw. Hij was een fel tegenstander van de revolutie in Indonesië. In jaren vijftig, toen ook Nieuw-Guinea onafhankelijk werd, maakte Bruins Slot een opmerkelijke ommezwaai die tot op de dag van vandaag vragen heeft opgeroepen. Het verhaal op deze pagina laat zien dat die verandering het gevolg was van een heuse bekering.

De diepste motieven voor de politieke ommezwaai die Sieuwert Bruins Slot, fractievoorzitter van de Anti Revolutionaire Partij en toenmalig hoofdredacteur van Trouw, begin jaren zestig maakte in de zogenoemde Nieuw-Guinea-kwestie, is het gevolg van een authentieke bekering van deze ARP-politicus.

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het dagblad Trouw is in het afgelopen halfjaar meer dan eens ingegaan op de belangrijke rol die de toenmalige hoofdredacteur van Trouw, en prominent Tweede Kamerlid van de Anti Revolutionaire Partij (ARP), Bruins Slot, heeft gespeeld in de Nederlands-Indonesische relaties. Vanaf 1945 verschenen van zijn hand felle anti-Indonesische artikelen waarin een politiek van onverzoenlijkheid werd verkondigd tegenover Soekarno en Hatta, die op 17 augustus 1945 de Republiek Indonesië hadden uitgeroepen. Mede door deze opstelling heeft de Nederlandse ove …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?