Bekering van koppige Hollander

Opinie

De diepste motieven voor de politieke ommezwaai die Sieuwert Bruins Slot, fractievoorzitter van de Anti Revolutionaire Partij en toenmalig hoofdredacteur van Trouw, begin jaren zestig maakte in de zogenoemde Nieuw-Guinea-kwestie, is het gevolg van een authentieke bekering van deze ARP-politicus.

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het dagblad Trouw is in het afgelopen halfjaar meer dan eens ingegaan op de belangrijke rol die de toenmalige hoofdredacteur van Trouw, en prominent Tweede Kamerlid van de Anti Revolutionaire Partij (ARP), Bruins Slot, heeft gespeeld in de Nederlands-Indonesische relaties. Vanaf 1945 verschenen van zijn hand felle anti-Indonesische artikelen waarin een politiek van onverzoenlijkheid werd verkondigd tegenover Soekarno en Hatta, die op 17 augustus 1945 de Republiek Indonesië hadden uitgeroepen. Mede door deze opstelling heeft de Nederlandse ove …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?