Automatisch 'nee' zeggen tegen orgaantransplantatie is onbijbels

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Met een zorgvuldig opgezette actieve donorregistratie wordt recht gedaan aan Gods wet én het Nederlandse systeem van zorg en recht, dat misbruik voorkomt.

Binnenkort stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel dat orgaandonatie regelt. Met groot respect voor de verantwoordelijkheden die op hen drukken, vraag ik de christelijke senatoren het volgende te overwegen.

Per jaar sterven zo’n 150 Nederlanders terwijl ze wachten op een donororgaan. Het wetvoorstel Actief Donorregistratiesysteem (ADR) is belangrijk omdat er dan meer donororganen beschikbaar komen. Het lichaam is niet van de overheid of van artsen, maar door God aan de mens in bruikleen gegeven. Na onze lichamelijke dood vergaat ons lichaam normaal gesproken, maar delen ervan kunnen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?