Asscher werkt integratie van Turken juist tegen

Opinie

Minister Asscher gaat een aantal Turks-Nederlandse organisaties in de gaten houden. Niet logisch, omdat uit onderzoek bleek dat deze clubs het juist goed doen. En het staat op gespannen voet met de godsdienstvrijheid.

Binnen de Partij van de Arbeid is er onenigheid ontstaan, die geleid heeft tot het uit de Tweede Kamerfractie stappen van twee Turks-Nederlandse Kamerleden. Dit artikel gaat niet zozeer over het vertrek van de Kamerleden, maar over wat er aan voorafging. Minister Asscher heeft een onderzoek laten verrichten naar het functioneren van vier Turks-Nederlandse organisaties om te bezien in hoeverre deze organisaties de integratie in Nederland bevorderen, dan wel de integratie in de weg staan. Het onderzoek werd verricht door twee gerenommeerde wetenschappers, Nico Landman en Thijl Sunnier. Hu …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?