Andere kijk op het huwelijk

Trek als kerk het initiatief weer naar jezelf toe en erken alleen die relaties waarvan je zegt: dat is een huwelijk in Bijbelse zin zoals God het bedoelt. |beeld GPD / Marc van der Kort Opinie
Trek als kerk het initiatief weer naar jezelf toe en erken alleen die relaties waarvan je zegt: dat is een huwelijk in Bijbelse zin zoals God het bedoelt. |beeld GPD / Marc van der Kort

Een onderwerp dat op de synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) de tongen zou kunnen losmaken, is het studierapport Huwelijk en samenlevingsvormen. Het is een switch in het denken over het huwelijk.

In dat rapport geeft een denktank uitvoering aan de opdracht van de vorige synode van 2011 om een advies uit te brengen over de vraag hoe je als kerken vanuit Bijbels perspectief moet moet omgaan met de verschillende samenlevingsvormen van man en vrouw die publiek en juridisch zijn vastgelegd. Want het burgerlijk huwelijk is tegenwoordig zo opgerekt en zo vrijblijvend geworden, dat het niet meer per definitie Bijbels is. Verder is het geregistreerd partnerschap nagenoeg gelijk aan het burgerlijk huwelijk. En sommige mensen die gaan samenwonen, beloven elkaar meer oprecht levenslange tro …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?