Ambtsdrager staat niet meer voorop

Niet de bisschop maar de kudde gaat voorop. Dat is nieuw voor bisschoppen. Opinie
Niet de bisschop maar de kudde gaat voorop. Dat is nieuw voor bisschoppen. | beeld ap / Alessandra Tarantino
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
De nieuwe procedure van het Vaticaan om bisschoppen uit hun ambt te verwijderen, zet niet langer het belang van de bisschop maar dat van de gemeenschap voorop. De kerk wordt zo weer wat verder bij de tijd gebracht.

De in juni gepubliceerde procedure betekent een breuk met het verleden.

Op de eerste plaats maakt het besluit om een dergelijke procedure vast te stellen duidelijk dat hier behoefte aan is. Dat een bisschop (of overste van een religieus instituut) niet geschikt is om zijn bisdom (of orde of congregatie) te leiden, is blijkbaar geen incident meer.

In de tweede plaats wil de paus een einde maken aan slepende zaken van bisschoppen die ofwel zelf misdrijven hebben gepleegd, ofwel andere daders te veel de hand boven het hoofd hebben gehouden.

Primair is de procedure gericht op bisschoppen die na …
Dit is 15% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?