Alternatief voor AWBZ is afbraak

Het regeerakkoord stelt dat de versoberingen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten worden vervangen door maatwerkvoorzieningen. Maar dat krijgt in de uitwerking een wel heel cynische ondertoon, namelijk afbraak. |beeld Dick Vos Opinie
Het regeerakkoord stelt dat de versoberingen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten worden vervangen door maatwerkvoorzieningen. Maar dat krijgt in de uitwerking een wel heel cynische ondertoon, namelijk afbraak. |beeld Dick Vos
De ophef over de inkomensafhankelijke zorgpremie inmiddels vervangen door nivellering via de inkomstenbelasting is de opmaat naar het echte pijnpunt in de zorg: de versobering van de AWBZ voor ouderen en beperking van de voorzieningen voor gehandicapten.
Weliswaar heeft het vorige kabinet al een begin gemaakt met de overheveling van bepaalde AWBZ-onderdelen naar de Zorgverzekeringswet (ambulante geestelijke gezondheidszorg) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (huishoudelijke hulp), maar die aanpassing valt volledig in het niet bij het voornemen in het regeerakkoord om zowel de instellingszorg als de thuiszorg te saneren. Voor de instellingszorg die via de AWBZ loopt, gelden nu de zogeheten zorgzwaartepakketten (zzps), ingedeeld in de categorieën 1 (lichte verzorging) tot en met 10 (zware zorg). Deze indeling vindt plaats aan de han …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?