Adam was de eerste mens

Als je over evolutie en schepping praat, moet er ook over de zondeval gesproken worden (ND-Zeven 22 februari). En over nog veel meer.

Een van de vragen is of je de historische zondeval zoals beschreven in Genesis 3, meer algemeen kunt maken. Gaat het hier om de val van de eerste twee door God geschapen mensen, of gaat het om veel meer mensen die er toen al waren? Het gaat hier om het getuigenis van heel de Schrift, niet alleen van Genesis 3. In Romeinen 5 vers 14 lezen we: Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al begingen ze met hun zonden niet dezelfde overtreding als Adam. sterfelijk Adam en Christus worden in de verzen 12-21 steeds weer met elkaar vergeleken. De ene mens Ada …
Dit is 14% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?