Actueel preken

Dr. Bram van de Beek vraagt zich terecht af wat mensen bedoelen als ze om actuele preken vragen (ND 26 juli).

In zijn column vertaalt hij actualiteit met wat er in de omgeving/wereld van de mens gebeurt; de actualiteit van iemands eigen leven in het hier en nu komt niet ter sprake. Over hoe actueel het evangelie vandaag de dag is, lees ik te weinig. Want ik denk dat daar de kern zit als het over actueel preken gaat. Mensen willen horen hoe ze het evangelie in hun eigen leven, in het hier en nu een plek kunnen geven. Het komt regelmatig voor dat ik naar een preek luister en het idee krijg dat ik naar een masterclass geschiedenis zit te luisteren. In de laatste drie zinnen voor het amen wordt gep …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?