Achter de doop zit het echte gesprek

Erkenning van elkaars dooppraktijken (kinderdoop en doop op persoonlijk beleden geloof) zal op zichzelf nog niet leiden tot het overwinnen van de verschillen tussen reformatorische en doperse christenen. Er is vooral meer te winnen als verder wordt doorgesproken over de achterliggende theologische verschillen.

Verlangens en initiatieven van kerken om onderlinge verschillen te overwinnen, dienen het koninkrijk van God en de samenleving. Daarom was ik blij met het artikel Drie kerkfamilies erkennen elkaars doop (ND 17 april) en de bijbehorende gemeenschappelijke verklaringen I en II. Ook de inhoud van Verklaring over de Doop, opgesteld door de Commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken (Lima, 1982), die ten grondslag ligt aan genoemde verklaringen, is mij bekend. Het verbaasde mij dat er geen inhoudelijke reacties op dit artikel zijn verschenen, omdat blijkbaar in veel kerkg …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?