Achter afwijzen kinderdoop schuilt meer

Kunnen gelovigen die de kinderdoop niet onderschrijven, ambtsdrager zijn in een gereformeerde kerk? Volgens ds. Jan Mudde wel (ND 20 juni). Niet doen, zegt Ton Vos, want vaak speelt er heel wat meer, zoals een andere visie op de toeëigening van het heil en de gemeente.

Jan Mudde pleit voor een volwaardige plaats voor baptisten in een gereformeerde kerk. Ik zet daar vraagtekens bij. Overtuigd van de Bijbelse grond onder de gezinsdoop relativeer ik tegelijk met Mudde een afwijkende dooppraktijk. De doop als ritueel is niet heilsnoodzakelijk. Dat onderscheidt ons van de rooms- katholieke kerkleer. Bovendien constateer ik dat het deel van de christenheid dat de kinderdoop afwijst, niet minder deelt in de zegen van Gods Geest. Laten wij er dan ook niet zwaarder aan tillen dan de Geest ons voorhoudt. Als de kerk geen ernst meer maakt met de nieuwe gehoorzaa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?