Abortus nu aanpakken

,,Er moet een samenhangend pakket van positieve maatregelen komen, gericht op het bieden van alternatieven voor de afbreking van zwangerschap.'' Mooie woorden, in 2006 opgetekend door de ChristenUnie in het regeerakkoord te Beesterzwaag. Maar van deze belofte uit het akkoord is nog maar weinig terecht gekomen.

De alternatieven voor abortus resulteren nog niet in een daling van het aantal abortussen en daarmee blijven deze maatregelen een wassen neus. In de Wet afbreking zwangerschap is al vastgelegd dat de alternatieven voor abortus, zoals adoptie, opvanghuizen en andere begeleiding bij het uitdragen van de zwangerschap, ter sprake moeten komen in het eerste gesprek dat een ongewenst zwangere vrouw heeft met een arts. Met dit gesprek gaat de wettelijke bedenktijd van vijf dagen in. Of en hoe deze alternatieven naar voren komen, is op dit moment niet te controleren en daarmee hoogst onduidelij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?