Aanvaard verschillen van inzicht over de Bijbel

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Predikant Kees van Dijk is bezorgd over een mogelijke openstelling van de ambten van ouderling en diaken in de Nederlands Gereformeerde Kerken voor gemeenteleden die in een homoseksuele relatie van liefde en trouw leven (ND 2 november). Maar het ligt wat genuanceerder.

Van Dijk signaleert dat het rapport van de Commissie Ambt en Homoseksualiteit duidelijk zegt dat de exegese van de Bijbel geen andere conclusie rechtvaardigt dan dat de Bijbel homoseksueel verkeer afwijst. Toch, zegt hij, ziet een meerderheid van de commissie ruimte voor openstelling van de ambten, op basis van overwegingen hoe je de Bijbel in deze tijd kunt begrijpen. In het kerkblad Nader Bekeken zegt Van Dijk: ‘Hoe is het in de vrede mogelijk met een beroep op het voortschrijden van tijd en inzicht een advies te geven dat lijnrecht tegen de exegese van de tekst van Gods heilig Woord i …
Dit is 17% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?