Aanvaard uitnodiging van Protestantse Kerk

De uitnodiging van de Protestantse Kerk aan een aantal afgescheiden kerken moet aanvaard worden. Een gesprek dwingt iedereen zich rekenschap te geven van de pretentie ware kerk van Christus te zijn.

De Protestantse Kerk heeft de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Nederlands Gereformeerde Kerken en de voortgezette Gereformeerde Kerken uitgenodigd voor een gesprek over de vraag of er nog dwingende redenen zijn om in onze gescheidenheid voort te gaan. De uitnodiging gaat vergezeld van een argument: de kerk is geroepen getuige te zijn in deze tijd van secularisatie en ontkerkelijking. Dat roept de dringende vraag op: kunnen we het ons nog wel veroorloven gescheiden op te trekken? Die vraag appelleert aan ons geweten. We zouden deze uitnodiging op …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?