3 argumenten: Ik ben voor totaal nieuwe lesmethoden geschiedenis

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

3 argumenten

1 Omdat de indeling in tien tijdvakken wel overzichtelijk is, maar een eurocentrisch en eenzijdig beeld van de geschiedenis geeft. De geschiedenis van het Perzische Rijk, de Maya’s, Azteken, middeleeuws China, het Mongoolse wereldrijk, het christendom in Azië en Afrika tot het jaar 1000 en de Arabische geschiedenis krijgen geen of veel te weinig aandacht.

2 Omdat elk geschiedeniscurriculum zou moeten beginnen met het accentueren van het (praktische) nut en de voordelen van het vak geschiedenis, om zo de eigen motivatie van leerlingen te stimuleren. Een leerling wil namelijk wete …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?