10 stellingen van Barnard: reageer!

|foto Johanfotografie Opinie
|foto Johanfotografie

Willem Barnard, dichter, liedschrijver, theoloog, schrijft in zijn dagboeken prikkelende stellingen op. Niet omdat ze nu zijn laatste, harde waarheden verwoorden trouwens.

Barnard schrijft nieuwe stelligheden op, om de oude te testen op hun hardheidsgraad. Barnard formuleert aforismen, prikkelende zinnen. Niet omdat hij nu eindelijk exact weet hoe het zit, maar veel vaker omdat de zin zo mooi is dat hij standhoudt - al was het maar in de taal. Je mag het ermee oneens zijn. Graag zelfs. Hieronder vindt u tien prikkelzinnen uit Barnards dagboeken. Aan u om die van een tegenstem te voorzien. Er zit in het tiental hierboven onontkoombaar een stelling die u raakt, weet te verleiden tot - precies wat Barnard zoekt: een tegenstem die bars of dwars, bondig, hartg …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?