Zorg om wegvallen opvang Zeeuwse tienermoeders

Nederland
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
De fractie van SGP/ChristenUnie in Goes heeft het college van B & W gevraagd te onderzoeken of er samen met andere gemeenten een opvang voor tienermoeders kan komen. Dit nu het enige opvanghuis in de provincie gaat sluiten.

Goes

In 2010 startte het echtpaar Arnold en Marianne Verbist in Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) een opvanghuis voor tienermoeders, Huize Verder. In verband met de gezondheid van Marianne Verbist heeft het echtpaar besloten te stoppen. In de negen jaar van het bestaan zijn 51 vrouwen opgevangen en in totaal 29 baby’s geboren. Sinds enige tijd worden geen nieuwe tienermoeders meer opgenomen en worden de leeggekomen kamers verhuurd aan vrouwen zonder kinderen die geen begeleiding nodig hebben.

Volgens het Goese raadslid Jurian van der Ree worden in de rest van het land vergelijkbare huizen mede gefin …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?