Windmolen went, ook in Veluwse bossen

Nederland
beeld provincie Gelderland
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
De Veluwse bossen zijn niet bij voorbaat ongeschikt als locatie voor windmolens. Onderzoekers achten winning van windenergie wel degelijk mogelijk op 10.500 hectare, ofwel 16,5 procent van het bosareaal, met name op de Noord-Veluwe.

Hilchenbach

In Nederland wordt bosgebied grotendeels gemeden bij het zoeken en realiseren van windmolenlocaties. De provincie Gelderland kreeg echter al meermalen de vraag voorgelegd of het mogelijk is om, net als in het buitenland, windmolens te plaatsen in bosgebied. Samen met onder meer de gemeenten Barneveld, Harderwijk en Apeldoorn, Staatsbosbeheer en de ministeries van Defensie en Economische Zaken heeft Gelderland nu onderzoek laten doen.

minder geschikt

Het beschermde Natura 2000-gebied Veluwe, het centrale deel van de Veluwe, bevat circa 64.000 hectare bos. Daarvan lijkt 83,5 pro …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?