Wat verandert er in 2017? Familie en gezin Wonen en leefomgeving Ouderen Onderwijs en opleiding Consumenten Verkeer en vervoer Werk en inkomen Ondernemers

Nederland
beeld anp en rd
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Gezondheid en zorg

▶ Het basispakket van de zorgverzekering wordt uitgebreid.

Er komen vergoedingen voor het plaatsen van een borstprothese bij vrouwen die geen borstgroei hebben, voor nieuwe behandelingen tegen erfelijke borstkanker en tegen chronische ­hepatitis C en voor opvang en zorg als iemand om medische redenen tijdelijk nog niet thuis kan wonen.

▶ Zorgverzekeraars vergoeden alleen nog zorg van ggz-zorgaanbieders met een zogeheten kwaliteitsstatuut. Dit kwaliteitsstatuut bepaalt hoe de ggz-instellingen en zorgverleners hun zorg regelen.

▶ De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverze …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?