Vrouwenrechten op agenda

DEN HAAG - Minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) wil vrouwenrechten hoger op de agenda krijgen. Daartoe gaat hij volgende week in een overleg ook zijn collega-bewindslieden in de Europese Unie aansporen. Bij het verstrekken van budgetten voor ontwikkelingshulp moet volgens hem de achtergestelde positie van vrouwen in veel ontvangende landen zeker meewegen.
Dat zei Koenders gisteren tijdens de bijeenkomst 'En nu: armoede de wereld uit' van het Nederlands Platform Millenniumdoelen op Internationale Vrouwendag. De bewindsman wees erop dat sinds het ondertekenen van de millenniumdoelen voor wereldverbetering door 189 landen in 2000 de aanpak van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen er nog bekaaid vanaf komt. Aandacht Daarom gaat Koenders ook in VN-verband meer aandacht vragen voor vrouwenrechten. Hij benadrukte dat hij niet het stopzetten van de subsidie aan Unifem, de VN-organisatie voor vrouwen, door zijn voorganger wil terugdraaien. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?